INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

RUMFEST 2023 

20. května 2023

  Žluté lázně, Podolské nábř. 3/1184, 140 00 Praha 4-Podolí

Důležité produkční a organizační informace

 1. Datum a místo

 2. Instalace barů

 3. Parkování

 4. Počet návštěvníků

 5. Semináře

 6. Masterclass

 7. Bezpečnost a proticovidová opatření

 8. Elektřina

 9. Sklenice a mytí

 10. Debaras

 11. Voda

 12. Dekorace

 13. Hudba

 14. Kouření

 15. Led

 16. Demontáž barů

 17. Vstupenky

 18. Sampling

 19. Zabezpečení

 20. Foto

 21. Celní úřad

 22. Podávání alkoholu nezletilým

 23. Odpovědnost za činnost vystavovatele

Kontakty

Event koordinátor - kontakt pro vystavovatele: Gabriela Ponert, T 602 461 297, E gabriela.ponert@barlife.cz

Produkce - instalace barů: Radek Šrott T 602 166  850

Technické informace a zajištění eventu: Martin Mára, T 773 635 102, E martin.mara@barlife.cz

Management - objednávky, vstupenky: Martin Kraut, T 777 309 110, E martin.kraut@barlife.cz

1. Datum a místo

Sobota 20. 5. 2023 od 12:00 do 21:00, Žluté lázně, Podolské nábř. 3/1184, 140 00 Praha 4-Podolí. Expozice by měly být kompletně připravené a vystavovatelé by měli být přítomni na svých místech minimálně hodinu před zahájením, tedy v 11:00.

Rumfest se uskuteční ve vymezených venkovních prostorách Žlutých lázní. Část prostoru je v kryté Tančírně a přilehlém otevřeném stanu, ve kterém budou probíhat semináře. Masterclasses se budou konat v Cognac Gallery 50 metrů od Tančírny. Vstup na akci je možný pouze osobám starším 18 let s platnou vstupenkou. Děti pouze v doprovodu rodičů.

POZOR! Počínaje 28. dubna započne třetí etapa stavby Dvoreckého mostu – provoz bude sveden na pravou část pozemní komunikace (směr centrum), která bude taktéž obousměrná. Značení objížďky, jak se dostat do areálu, vás bude informovat dopravní značení.

Pozor také na provoz tramvají! Z centra by měly jezdit, ale směr od Braníku nikoliv.

2. Instalace barů

Závoz barů přímo k Tančírně je možný v den akce pouze od 6:00 do 9:00. Upozorňujeme, že po 9. hodině ranní už není možný vjezd autem do areálu Žlutých lázní! 

Vzhledem k omezenému prostoru na příjezdových komunikacích bude vytvořen přesný harmonogram závozu. Ohledně domluvení přesného času závozu prosím kontaktujte Radka Šrotta na tel.: 602 166 850 a zároveň prosíme o zaslání kontaktní osoby za vystavovatele na mail gabriela.ponert@barlife.cz.

Prostor před Tančírnou bude využit pouze pro okamžitou vykládku a nakládku materiálu, následně bude nutné auto přemístit mimo areál Žlutých lázní. Vjezd do areálu Žlutých lázní je z ulice Podolské nábřeží z centra směr Braník. Nejbližší parkoviště je od Tančírny vzdálené asi 200 metrů a je placená, zároveň upozorňujeme, že kapacita je omezena.

Samotná instalace barů v areálu Rumfestu by měla proběhnout do 11 hodin. Plocha pro každého vystavovatele bude vyznačena a je nutné, aby vystavovatelé nepřekročili celkovou velikost zakoupené plochy.

3. Parkování a doprava

Organizátor nezajišťuje parkovací místa pro vystavovatele. Pro parking je možné využít placené parkoviště v areálu Žlutých lázní. Jinde v areálu není možné parkovat. Dále je možné využít ulice v blízkosti areálu, které nejsou omezeny zónami pro parkování. Vykládání a nakládání barů a dalších materiálů před a po Rumfestu viz samostatný odstavec v dokumentu.

4. Počet návštěvníků

V průběhu konání akce (mezi 12:00 a 21:00) očekáváme celkovou účast cca 1 500 návštěvníků. Akce je primárně určena pro širokou veřejnost, ale je předpokládána i účast profesionálů a odborníků.

5. Semináře

Semináře budou probíhat ve stanu, jehož kapacita je maximálně 100 osob. Příprava na seminář je možná vždy 15 minut předem. Délka semináře je stanovena na 30 minut a prosíme o dodržení vymezeného času. Ve stanu bude připravené pódium, LCD televizor, 2x mikrofon a technik. Organizátor naopak nezajišťuje degustační sklenky pro případné ochutnávky a hostesky pro jejich roznos. Samotné prezentace k seminářům je potřeba dodat ve formátu PDF nejpozději do 12. 5. 2023 na mail gabriela.ponert@barlife.cz

6. Masterclass

Barlife magazine ve spolupráci s Vítem Šafářem z Hedonism Spirit připravili pro letošní 11. ročník Rumfestu exkluzivní řízené degustace – masterclasses. Degustace budou probíhat v klubu Cognac Gallery, který se nachází přímo v areálu Žlutých lázní.

Počet účastníků každé degustace je omezen (max. 22 osob) a vstup je možný pouze se zakoupenou platnou vstupenkou, kterou je potřeba předložit při vstupu.

Bližší informace naleznete ZDE.

7. Elektřina

Ke každému baru mimo sudů, bude přivedena jedna elektrická zásuvka 230 V–2 KW. Pokud budete používat zařízení s nadstandardním odběrem, je nutné nás informovat nejpozději do 5. 5. 2023.

8. Sklenice a mytí

Sklenice si zajišťuje každý vystavovatel sám. Organizátor nezajišťuje mytí, ale v prostoru terasy budou pro návštěvníky umístěny dvě mobilní vyplachovačky. Doporučujeme používat tvrzené PVC. Pokud však upřednostňujete klasické sklo, doporučujeme sklenice zákazníkům prodávat nebo zálohovat. Na akci budou tradičně k prodeji degustační skleničky. 

9. Debaras

Po dobu konání akce zajišťujeme debaras PVC kelímků číšníky. Prosíme vystavovatele o odlévání zbytků obsahu lahví do samostatných vlastních nádob, ne do PVC pytlů! Vystavovatel je povinen po ukončení akce uklidit odpad a prázdné lahve do přistaveného kontejneru. Prosíme vystavovatele před odjezdem z akce o osobní předání pronajatého prostoru ve stejném stavu jako při převzetí. Toto musí proběhnout OSOBNÍM PŘEDÁNÍM ORGANIZÁTOROVI, pokud tomu tak nebude, může být vystavovateli účtována paušální částka 5.000,-. 

 10. Voda

Pitná voda je k dispozici na WC, případně po domluvě na baru v Tančírně.

11. Dekorace

Zavěšování a lepení na zeď nebo stropy ve vnitřních prostorách není možné. Doporučujeme použít samostojné dekorace. Není možné použít lepení na podlahy. Veškeré dekorace, vybavení, doplňky apod.  je možné umístit pouze v rámci pronajatého prostoru.

12. Hudba

Organizátor akce zajišťuje po celou dobu festivalu centrální hudební produkci. Na vystavovatelských barech není audio produkce povolena s ohledem na komfort návštěvníků a vystavovatelů. 

13. Kouření

Povoleno pouze na vyhrazených místech v areálu Žlutých Lázní.

14. Led

Každý vystavovatel si led a ledovou tříšť zajišťuje sám. V případě závozu externí společností je nutné dodržet podmínky pro závoz viz. bod 2. Instalace barů

15. Demontáž barů

Rumfest končí ve 21:00 a provoz na všech barech musí být do této hodiny ukončen.

Demontáž barů je možná až po 21:00. Nájezd vozidel k prostorám Tančírny se bude řídit podrobným časovým harmonogramem jako ranní příjezd (bude domluveno s organizátorem na místě v den akce). Upozorňujeme, že z technického hlediska není možný nájezd více vozidel najednou. Přesný čas začátku příjezdu aut bude stanoven podle aktuálního počtu návštěvníků v areálu paláce. Tedy těsně po 21. hodině nebo nejpozději ve 22 hodin. Všechny bary a předměty vystavovatelů musí být odklizeny do 24:00.

Prosíme vystavovatele před odjezdem z akce o osobní předání pronajatého prostoru ve stejném stavu jako při převzetí. Toto musí proběhnout OSOBNÍM PŘEDÁNÍM ORGANIZÁTOROVI, pokud tomu tak nebude, může být vystavovateli účtována paušální částka 5.000,-. 

16. Vstupenky

Vstupenky pro vystavovatele v rámci ceny - Každý vystavovatel má v rámci ceny nárok na 1 vstupenku na 1 m2 pronajaté plochy. Tyto vstupenky Vám budou zaslány elektronicky před akcí. 

Vstupenky pro personál na barech - Vstupenky v podobě „hand stripů“ budou rozdány na každý bar přibližně hodinu před začátkem, tedy v 11:00. Počet vstupenek pro personál je dle velikosti pronajaté plochy.

Vstupenky pro vystavovatele nad rámec kvóty se slevou - Každý vystavovatel může využít slevu na nákup vstupenek pro klienty, partnery, dodavatele nebo zaměstnance. Cena vstupenky po slevě je 200 Kč + DPH. Váš slevový kód Vám bude zaslán spolu se svstupenkami v rámci ceny a vyúčtování objednaných vstupenek proběhne po skončení akce. 

Vstupenky pro návštěvníky - Vstupenky na Rumfest lze zakoupit v předprodeji přes GoOut za cenu 400 Kč. V den konání Rumfestu budou k dispozici vstupenky na pokladně za cenu 400 Kč (pokud nebude vyčerpaná kapacita areálu). Součástí vstupného je volný přístup na semináře. Vstupenky na řízené degustace/Mastercass se prodávají v předprodeji přes GoOut a případně zbylé i na místě v den akce.

17. Sampling a hostesky

Rozdávat vzorky a nápoje mimo vystavovateli objednaný prostor není možné. Hostesky se mohou pohybovat mimo tyto prostory jen bez vzorků alkoholu.

18. Zabezpečení

Za bary a jejich vybavení zodpovídá vystavovatel.

19. Foto

Organizátor bude pořizovat fotografie během konání akce pro vlastní reportážní účely. Garantovat poskytnutí fotografií jednotlivým vystavovatelům z jejich barů není možné. Organizátor neposkytuje akreditované vstupy pro fotografy jednotlivým vystavovatelům - pro vstup fotografa je třeba využít vlastních vstupenek.

20. Celní úřad

Každý vystavovatel je povinen podat samostatně oznámení o prodeji alkoholu, a to minimálně 5 pracovních dní před akcí. Formulář najdete zde . Oznámení lze podat i přes datovou schránku nebo osobně na podatelně celního úřadu pro hlavní město Prahu. Doporučujeme mít na stánku kopii faktury za alkohol.

21. Podávání alkoholu nezletilým

Dodržování zákazu podávat alkoholické nápoje nezletilým je odpovědností vystavovatelů.

22. Prodej zboží

Akce je primárně prodejního charakteru. Každý vystavovatel zajišťuje prodej lahví na svém baru. Prosíme vystavovatele, aby při případném prodeji celých lahví informovali návštěvníky Rumfestu, že nejsou určeny ke konzumaci přímo na místě v den akce.

22. Odpovědnost za činnost vystavovatele

Pořadatel akce, spol. Linkman Media s.r.o., nenese žádnou odpovědnost za činnost vystavovatele na Rumfestu. Pořadatel zejména nenese odpovědnost za zaměstnance vystavovatele nebo jím pověřené osoby, ani za majetek vystavovatele nebo jiná jeho aktiva vnesená do prostoru, ve kterém se Rumfest koná. Vystavovatel nese výlučně veškerou odpovědnost spojenou s jeho účastí na Rumfestu a zavazuje se respektovat a dodržovat veškerá ustanovení platných předpisů, zejména v oblasti distribuce a podávání alkoholických nápojů. V případě porušování platných právních předpisů, instrukcí Rumfestu nebo pokynů pořadatele má pořadatel právo účast vystavovatele na Rumfestu bez náhrady ukončit.

Kontakty 

Event koordinátor - kontakt pro vystavovatele: Gabriela Ponert, T 602 461 297, E gabriela.ponert@barlife.cz

Produkce - instalace barů, technické informace a zajištení eventu: Martin Mára, T 773 635 102, E martin.mara@barlife.cz

Management - objednávky: Martin Kraut, T 777 309 110, E martin.kraut@barlife.cz

Oficiální stránky: www.rumfest.cz

Předprodej vstupenek: GoOut