INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

GINFEST 2022

25. června 2022, 12 - 21 h

Galerie Villa Pellé, Praha 6

Obecné informace

 • Datum akce: 25. 6. 2021 od 12 do 21 hodin.

 • Lokace: VILLA PELLÉ, Pelléova 91/10, 160 00 Praha 6

 • Oficiální stránky: www.ginfest.cz

 • Předprodej vstupenek: GoOut 

 • Organizátor: Linkman Media s.r.o., Na Šťáhlavce 1105/16, Praha 6 

Kontakty

 • Event koordinátor - kontakt pro vystavovatele: Gabriela Ponert, T 602 461 297‬, E gabriela.ponert@barlife.cz
 • Produkce - instalace barů, technické informace a zajištení eventu: Martin Mára, T 773 635 102, E martin.mara@barlife.cz
 • Management - objednávky, fakturace, vstupenky: Martin Kraut, T 777 309 110, E martin.kraut@barlife.cz
 • PR a kontakt pro média  - Alice Titzová, T +420 724 258 661, E alice@2media.cz

Důležité produkční a organizační informace

 • Celní správa
 • Dekorace
 • Demontáž po akci
 • Elektřina
 • Fakturace
 • Fotodokumentace
 • Hudba
 • Instalace barů
 • Kouření
 • Led
 • Logo Ginfest
 • Odpad
 • Odpovědnost
 • Počet návštěvníků
 • Podávání alkoholu nezletilým 
 • Prodej
 • Sampling
 • Semináře
 • Sklenice a myt
 • Voda
 • Vstupenky
 • Wi-Fi

 • Celní správa
  • Každý vystavovatel je povinen oznámení o prodeji alkoholu podat samostatně na celní správu, a to minimálně 5 pracovních dní před datem konání akce. Kontakt pro hlášení najdete zde a formulář zde

 • Dekorace
  • Lepení, zavěšování apod. ve vnitřních prostorách nejsou majitelem lokace povoleny. Lze využít jen samostojné dekorace a reklamní materiály. Ve vnitřních prostorách musí být všechny dekorace, bary a další instalace vzdáleny min. 1 metr od vystavených exponátů.

 • Demontáž po akci
  • Ginfest končí ve 21:00 a provoz na všech barech musí být do této hodiny ukončen. Demontáž barů/stánků je možná až po 21:00. Všechny bary a předměty vystavovatelů musí být odklizeny do 24:00. 

 • Elektřina
  • Na vyžádání bude ke každému baru přivedena jedna elektrická zásuvka 230 V / 2 kW. V případě, že budete používat zařízení s nadstandardním odběrem, je nutné věc konzultovat s produkcí nejpozději do 10. 6. 2022

 • Fakturace
  • Standardně vždy fakturujeme 50 % z celkové částky před akcí.
  • Prosíme o úhradu před eventem dle uvedeného data splanosti. Po akci bude fakturována zbývající část. 

 • Fotodokumentace
  • Organizátor bude pořizovat fotografie během konání akce pro vlastní reportážní účely. Garantovat poskytnutí fotografií jednotlivým vystavovatelům z jejich barů není možné. 

 • Hudba
  • Hudební produkci zajišťuje organizátor. V případě, že budete používat na svém baru/stánku audio zařízení, prosíme o respektování okolních vystavovatelů. Reprodukovaný zvuk nesmí převýšit hlasitost mluveného slova

 • Instalace barů 
  • S každým vystavovatelem bude individuálně domluven čas příjezdu.
  • Každý vystavovatel bude mít svůj časový blok, kdy může vjet do areálu. 
  • Instalace proběhne v den konání akce od 6:00 a instalovat se bude přes hlavní vchod a malý boční vchod z ul. Slavíčkova. Koordinaci bude na místě zajišťovat produkce organizátora.
  • Pozor! šířka vjezdové brány v ulici Pelléova je pouze 2,58 m.
  • Není možné provádět vykládku ani nakládku z ulice Pelléova, ani v ní zastavovat!
  • K parkování lze využít ulici Slavíčkova nebo přilehlé ulice. 
  • Bary a expozice instalované ve vnitřních prostorách musí mít ochrannou podložku, koberec apod. a musí být vzdáleny min. 1 metr od vystavených exponátů.
  • Prosíme o přesné dodržení velikosti objednané plochy. 

 • Kouření
  • Akce je nekuřácká ve všech prostorách.

 • Led
  • Každý vystavovatel si led zajišťuje sám.

 • Logo Ginfest ke stažení a podmínky použití
  • Logotyp je vytvořen zejména pro použití v tisku a pro elektronické použití.

  • Změny podoby loga, jeho barev a kterýchkoli jeho prvků v jejich proporcích, velikosti, umístění a kombinaci barev jsou zakázány.

  • Není povoleno logotyp znovu konstruovat či překreslovat podle vzoru a graficky nebo konstrukčně upravovat jeho podobu.
  • GINFEST je registrovaná ochranná známka vlastněna společností Linkman Media s.r.o. a zapsaná u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.
  • Logo lze použít jen v přímé souvislosti s akcí konanou 25. 6. 2022 a pro její podporu.

 • Odpad
  • Odpad prosíme shromažďovat v pytlích a odnášet do kontejneru mimo areál v ulici Slavíčkova. Prosíme vystavovatele o odlévání zbytků do samostatných vlastních nádob, ne do PVC pytlů, WC či zázemí

 • Odpovědnost
  • Pořadatel akce, společnost Linkman Media s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za činnost vystavovatele, zejména za zaměstnance vystavovatele anebo jím pověřené osoby, ani za majetek vystavovatele nebo jiná jeho aktiva vnesená do prostoru, ve kterém se akce koná. Vystavovatel nese výlučně veškerou odpovědnost spojenou s jeho účastí na akci a zavazuje se respektovat a dodržovat veškerá ustanovení platných předpisů, zejména v oblasti distribuce a podávání alkoholických nápojů. V případě porušování platných právních předpisů, instrukcí akce nebo pokynů pořadatele, má pořadatel právo účast vystavovatele na akci bez náhrady ukončit. 

 • Počet návštěvníků 
  • Očekáváme celkovou účast cca 1 500 návštěvníků během dne.
  • Akce je primárně určena pro širokou veřejnost, ale je předpokládána i účast profesionálů, odborníků, majitelů gastro podniků apod.

 • Podávání alkoholu nezletilým 
  • Dodržování zákazu podávat alkoholické nápoje nezletilým je odpovědností vystavovatele. 

 • Prodej  
  • Akce je prodejního charakteru. Každý vystavovatel zajišťuje na svém baru prodej za hotovost nebo platebními kartami ve vlastní režiji. Organizátor neůčtuje vystavovateli žádnou provizi z prodeje.  

 • Sampling
  • Rozdávat nápoje mimo prostor vyhrazený vystavovateli není možné. Hostesky se mohou pohybovat mimo tyto prostory, ale bez vzorků nápojů.

 • Semináře
  • Semináře budou probíhat po celé odpoledne v 1. patře a kapacita je přibližně 30 osob.
  • Délka semináře je stanovena na maximálně 30 minut a prosíme o dodržení vymezeného času.
  • Na místě bude připraven bar, projektor a mikrofon.
  • Překlad z jiného jazyka organizátor nezajišťuje. 
  • V místnosti, kde budou probíhat semináře není možné rozlévat nápoje

 • Sklenice a mytí 
  • Sklenice si zajišťuje každý vystavovatel sám. Doporučujeme používat tvrzené PVC.
  • Organizátor nezajišťuje mytí, prostory to neumožňují.
  • Pokud upřednostňujete klasické sklo, doporučujeme sklenice zákazníkům prodávat nebo zálohovat. Náš personál zajišťuje během akce debaras. Odložené sklenice budou odnášeny na jedno místo do prostoru zázemí. 

 • Voda
  • Pitná voda je k dispozici na WC.

 • Vstupenky 
  • Vstupenky pro vystavovatele v rámci ceny - Každý vystavovatel má v rámci ceny nárok na 1 vstupenku na 1 m2 pronajaté plochy. Tyto vstupenky Vám budou zaslány elektronicky před akcí. 

  • Vstupenky pro personál na barech - Vstupenky v podobě „hand stripů“ budou rozdány na každý bar přibližně hodinu před začátkem, tedy v 11:00. Počet vstupenek pro personál je dle velikosti pronajaté plochy).

  • Vstupenky pro vystavovatele nad rámec kvóty se slevou - Každý vystavovatel může využít slevu na nákup vstupenek pro klienty, partnery, dodavatele nebo zaměstnance. Cena vstupenky po slevě je 200 Kč + DPH. Vyúčtování objednaných vstupenek proběhne po skončení akce. Počet vstupenek se slevou si objednejte nejpozději  do 15. 6. 2022 na martin.kraut@barlife.cz

  • Vstupenky pro návštěvníky - Vstupenky na Rumfest lze zakoupit v předprodeji přes GoOut za cenu 390 Kč. V den konání akce budou k dispozici vstupenky na pokladně za cenu 400 Kč (pokud nebude vyčerpaná kapacita areálu). Součástí vstupného je volný přístup na semináře. 

Kontaktní osoby: 

 • Event koordinátor - kontakt pro vystavovatele: Gabriela Ponert, T 602 461 297‬, E gabriela.ponert@barlife.cz
 • Produkce - instalace barů, technické informace a zajištení eventu: Martin Mára, T 773 635 102, E martin.mara@barlife.cz
 • Management - objednávky, vstupenky: Martin Kraut, T 777 309 110, E martin.kraut@barlife.cz
 • PR a kontakt pro média  - Alice Titzová, T +420 724 258 661, E alice@2media.cz